Fragmentos en red

Técnica Mixta sobre cartón - 117 x 87 -