Fragmentos de sombras

Técnica Mixta sobre cartón - 119 x 89 -